Adfærdsbehandling

En adfærdsbehandling er en dybdegående gennemgang af hundens adfærdsmæssige udfordringer og indeholder et besøg af Tina i hundens hjem, for at bedst at kunne danne sige mig et overblik over hundens omgivelser og daglige rutiner.

Besøget tager omkring to timer, og det er bedst hvis så mange som muligt af husstandens familie er tilstede. Således hører alle det samme, og kender de regler og træningstips der vil blive fremlagt.

I vil få råd og redskaber til at håndtere forskellige situationer, og de forskellige løsningsforslag, vil så vidt muligt blive vist i praksis.

Senest tre dage efter besøget vil I blive tilsendt en rapport , med det i har gennemgået og løsningsforslagene på forskellige problemstillinger der har været oppe og vende.

I vil så i en 14 dages periode skulle øve og praktisere de ting i har gennemgået, og efter 14 dage ca. vil I blive kontaktet pr. telefon for at høre hvordan det er gået, og I vil have mulighed for at stille yderligere spørgsmål.

Under hele forløbet er I velkomne til at kontakte Tina for uddybende spørgsmål eller alternative løsningsforslag.

Det er vigtigt at forventningsafstemme og dermed nævne at det bliver jeres indsats i mange uger efter besøget, der afgør udfaldet og successraten. Adfærdsbehandlingen vil ikke alene kunne ændre hundens adfærd.

Tina dækker hele sjælland og kører ud fra Gilleleje i Nordsjælland. Du kan læse mere om Tina og hendes baggrund under siden Om Os.Udfordringer Tina kan hjælpe med:

  • Seperationsangst
  • Stressadfærd
  • Hyperaktivitet
  • Ressourceforsvar
  • Sky/bange overfor mennesker
  • Pludselig ændret adfærd
  • Uhensigtsmæssig gø adfærd
  • Aggression overfor hunde/mennesker
  • Hyrdning af biler/mennesker/cykler
  • Og mere til.

Prisen for adfærdsbehandling er 2500 kr. inkl. moms, plus kørsel.
(3,5 kr. pr. kørt kilometer)

Er du interesseret i en adfærdsbehandling eller har nogen spørgsmål så send os en mail til info@hundenstid.dk.